HAVACILIK SİGORTALARI
Hava aracı Gövde Sorumluluk Sigortası
Hava taşıtının park, hareket ve uçuş halindeyken herhangi bir nedenle oluşan zararını karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Hava aracı Ferdi Kaza Sigortası
Mürettebat ve Yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonrasında ölmeleri veya sakat kalmaları durumunda , yasal varislerine tazminat öder.

Teklif Al Bilgi Al

Pilot Lisans Kaybı Sigortası
Pilotların kaza sonucu yaralanmaları veya hastalık sonucunda lisanslarını kaybetmeleri durumunda tazminat öder.

Teklif Al Bilgi Al

SORUMLULUK VE KAZA SİGORTALARI
3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
Poliçe süresince sigortalının faaliyetleri esnasında 3. Şahısların maddi ve bedeni olarak zarar görmesi halinde gelebilecek tazminat taleplerini poliçe limitlerince karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Ürün Sorumluluk + Geri Çağırma Sigortası
Sigortalının üretmiş olduğu ürünler sonucunda 3.Şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalının mesleki faaliyetleri nedeniyle hatalı hizmetleri sebebiyle 3.şahısların zarar görmesi sonucunda kendi tarafına öne sürülebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası
Tesislerin önceden veya mevcut koşullar nedeniyle meydana gelebilecek çevre kirlenmesi sonucu talep edilecek tazminat taleplerini karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
Her türlü yanıcı, patlayıcı hassasiyeti olan maddelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda 3.kişilerin zarar görmesi nedeniyle talep edilebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Ferdi Kaza
Poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölüm, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para ile tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir.

Teklif Al Bilgi Al

Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası
Liman operasyonları faaliyetleri esnasında 3.Şahıslarda ve emtealarında meydana gelebilecek zararları tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
İnşaat All Risk Sigortası
İnşaat malzemelerin riziko sahasına indirilmesinden tesisin faaliyetine başlamasına kadar geçen süre içinde teknik, doğa ve insan kaynaklı riskleri teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Montaj All Risk Sigortası
Makinelerin montajı esnasında meydana gelebilecek riskleri teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Makine Kırılması Sigortası
Riziko adresinde bulunan makinelerin beklenmedik olaylar nedeniyle arızalanması nedeniyle makinede oluşan zararı temin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Makine Kırılmasına Bağlı Kâr Kaybı
Makinelerin arızalanması sonucunda üretimde meydana gelebilecek azalma sonucuna bağlı olarak üretim kârında meydana gelen kaybı temin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Makine Kırılmasına Bağlı Ürün Bozulma
Makinelerin arızalanması sonucunda üretim bandında bulunan üründe meydana gelen zararı temin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Elektronik Cihaz Sigortası
Riziko adresinde bulunan elektronik cihazarın beklenmedik olaylar nedeniyle arızalanması nedeniyle makinede oluşan zararı temin eder.

Teklif Al Bilgi Al

İnşaat Makine Sigortası ( CPM )
Riziko adresinde montaj ve inşaat işlerinde kullanılan makinelerin poliçeye giren olaylar nedeniyle maruz kalacakları zararları tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Comprehensive Machinery Insurance ( CMI )
Genellikle üretim/enerji tesisleri için kullanılan bir ürün olmakla beraber makinelerde ve taşınmazlarda oluşabilecek fiziksel hasarı ve kâr kaybını tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

FİNANSAL SİGORTALAR
Bankers Blanket Bonds
Bankacılık alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından genellikle tercih edilen ürün olmakla beraber tahvil, senet ve bono işlemlerinde poliçe teminatına giren mali kayıpları karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Siber Riskler ( Cyber Risk )
Veri sızması ve ihmaller sonucunda bilgilerin 3.kişi/kurumların eline geçmesi sonucunda kötü niyetli kullanımlar sebebiyle oluşabilecek tazminat taleplerini karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

Yönetici Sorumluluk Sigortası
Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin veya yönetici denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının hata ve ihmalleri nedeniyle oluşan zararın kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini karşılar.

Teklif Al Bilgi Al

NAKLİYAT SİGORTALARI
Emtea Sigortası
Emteanın biryerden bireyere ulaşım araçları ile taşınması esnasında meydana gelebilecek hasarı teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Depocu Sorumluluk
Depoculuk faaliyetleri esnasında depo içerisinde 3.şahısların emtealarında meydana gelen zararları nedeniyle depocuya yüklenecek sorumlulukları teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Stock Throughputs
Sigortaya konu olan ürünün, Üretim süreci de dahil olmak üzere nihai tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süre içinde tüm süreçleri ( taşımacılık, depolama, elleçleme vb ) teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Nakliyat Abonman
Sigortalının ve sigortacının önceden belirlediği fiyat ve limitler çerçevesinde yapacağı tüm taşımaları ihbar bildiriminin zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası
Freight Forwarder şirketleri, gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri ve gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeni ile Kara, Deniz, Hava, Demiryolu ve bu taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar nedeni ile kendisine gelebilecek haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhattap olacak taraftır.

Teklif Al Bilgi Al

CMR
Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalarda taşıyıcı sıfatı ile yük sahibine karşı doğabilecek yasal sorumluluklar teminat altına alır.

Sigortalının ‘’Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu ve bu konvansiyona ek Protokol hükümlerinden kaynaklanan sorumluluklarını, bu sigorta sözleşmesi üzerinde ve ekinde yazılı özel ve genel şartlar, limitler, istisnalar ve muafiyetler çerçevesinde, ödenmesi gereken prim ve vergilerin tahsili karşılığında teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları
Türkiye sınırları dahilinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumlulukları, poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

Teklif Al Bilgi Al

MAL SİGORTALARI
Yangın
Poliçeye konu Bina, Emtea ve Demirbaşları Yangın, Doğal afet, infilak, Yıldırım ve Hırsızlık sonucunda uğrayacakları zararlara karşı korur.

Teklif Al Bilgi Al

Terörizm
Terör eylemleri ve Terör eylemlerini önleyici ve yetkili makamlar tarafından alınan önlemler nedeniyle sigortalı mallarda oluşan zararları tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Yangına Bağlı Kâr Kaybı
Yangın poliçesine konu riskler nedeniyle meydana gelen hasarlar sonucunda oluşan Kâr Kaybını teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

OTO SİGORTALARI
Kasko
Poliçeye konu motorlu taşıtın, Çarpma, Çarpışma, Yanma ve Hırsızlık risklerine karşı teminat altın alır.

Teklif Al Bilgi Al

Trafik
Trafikte seyir eden aracın kaza nedeniyle 3.Şahıslara maddi ve bedeni verebileceği zararlar neticesinden tarafına yönlendirilecek kusur oranında yapacağı tazminat tutarını teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

İhtiyari Mali Mesuliyet
Araç sahibinin 3.kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları trafik poliçesi limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazan limitlerce tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

SAĞLIK ve HAYAT SİGORTALARI
Özel Sağlık Sigortası ( ÖSS )
Hastalıklar ve kazalar sonucu oluşabilecek hastane hizmetlerini ve sağlık giderlerini teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ( TSS )
SGK lı kişilerin özel hastanelerden alacakları sağlık hizmetlerini ve giderlerini poliçe limitlerince teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Hayat Sigortası
Kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.

Teklif Al Bilgi Al

TEKNE VE YAT SİGORTALARI
Tekne Gövde ve Makine Sigortası
Teknenin gövde ve makine ekipmanlarında, sefer esnasında, limanda demirli iken, tamir veya bakım süresince meydana gelebilecek hasarları poliçe teminat içeriğine göre ve limitlerince tazmin eder.

Teklif Al Bilgi Al

Yat Sigortası
Ticari veya Özel amaçlı gezenti teknelerini, karada, denizde veya çekek yerinde poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

Tekne İnşaat Sigortası
Teknenin inşaat süreci boyunca poliçede belirtilen teminat kapsamı dahilinde meydana gelen hasarları teminat altına alır.

Teklif Al Bilgi Al

YANGIN, SINAİ TESİS SİGORTALARI
Otel ve Tatil Köyü Paketi Sigortası
Otel veya Tatil Köyleri olarak hizmet veren tesisler için düzenlenen geniş kapsamlı sigorta poliçesidir.

Teklif Al Bilgi Al

Sinai ve Ticari Yangın Sigortası
Sınai Tesislerin üretime konu risklerini, hasar söz konusu olduğunda üretimin devamlılığını sağlayıcı hizmet koşullarını ve tazminat ödeme sürecini devreye alan geniş kapsamlı sigorta poliçesidir.

Teklif Al Bilgi Al

AVM Paket Sigortası
Alışveriş Merkezi olarak faaliyet gösteren tesisleri, yangın, doğal afet, finansal riskler, bina tesisatından kaynaklı riskler ve poliçeye konu hasarın meydana gelmesi sonucunda 3.şahısların zarar görmesi sonucunda tazminat taleplerini teminat altına alan geniş kapsamlı sigorta poliçesi olup AVM’ nin ihtiyaçları doğrultusunda teminatları genişletilebilecek sigorta poliçesidir.

Teklif Al Bilgi Al

ENERJİ TESİSLERİ SİGORTALARI
ENERJİ TESİSLERİ SİGORTALARI
  • GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ( GES )
  • HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ ( HES)
  • RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ ( RES )
Tesisi kurulum süreçleri de dahil olmak üzere faaliyet geçmesi sonrasındaki performans kaybı, gelir kaybı, kar ağiırlığı, dolu, makina kirilması, iş durmasından kaynaklanan kar kaybı ve bunlar gibi tüm teminatlar kapsayan sigorta poliçesidir.

Teklif Al Bilgi Al