Sektörler > ENERJİUNİBRO
Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. enerji sektörünün inşaat ve sonrası tüm risklerini enerjinin kaynağı özelinde farklılaştırılmış wordingleri ile sigortalı beklentilerine göre  kurgulayan poliçeler dahilinde çalışır. Aynı zamanda poliçe öncesi yaptığı risk analiz ve verimlilik raporları olası bir hasarın sigortalıya olan etkilerini ve azaltıcı aksiyonları sıralar.
Enerji sektörü özelinde performans kaybı ve hasar sonrası kar kaybı riskleri ile çeşitlenmiş global paket programları ile poliçeyi destekler.