Neden UNİBRO ?

Karar Alırız 
  
                       
Oluşmuş sektör tecrübesi ve temsil ettiği portföy büyüklüğüne paralel müşteri beklentilerine özel kurguladığı risk fasiliteleri aracılığı ile karar alır.  
Bu sayede rekabet  ve hasar uygulamalarında çok hızlı tepki verir.
                                                  
Müşterimizi Tanırız

Müşterimizin içinde bulunduğu sektör risklerine sahip olduğumuz finansal risk tecrübelerimiz gereği hakimizdir.  
Oluşmuş tecrübelerimizi müşteri özelinde dinleyerek kurguladığımız poliçe dizaynları ile birleştirerek  her müşteriye sadece gerçek risklerini koruyan ürünler oluştururuz.
 
Hasarı öngörürüz     
            
Müşterimizi hasar öncesi (poliçe tanziminde) müşteri sektör risklerine hakim özel eksper kadroları ile bir araya getiririz, olası hasar sürecinin provasını yapar hazır ve tanımlı zaman aralıklarında süreci yönetiriz.
 
Müşterimiz ile beraber çalışırız 
    
Poliçe ön çalışması sırasında tespit ettiğimiz yoğun operasyon gerektiren ve belli bir sigorta hacminin üstünde süreçler için müşterinin ofisi içinde bir sigorta ekibi kurgulayarak direk müşteriye dokunarak ilerleriz.  İletişimsizlik ve zaman kaybını minimize ederiz.
 
Doğru teminata doğru fiyat sunarız     
  
Önceliğimiz doğru ürünü doğru fiyata almaktır.  Bu noktada mutabık kaldığımız doğruları müşterilerimizle belirleyerek bu hizmeti sunacak şirketler arasında rekabet yaratırız. Toplam prim hacmimiz gereği satın alma gücümüz rekabetçidir. 
Karşılıklı şeffaflıkla ve müşteri menfaatlerini dikkate alarak takip ettiğimiz tüm süreçlerde fiyat rekabetinde çok güçlüyüzdür.